ПРОЈЕКАТ
Јаке жене

У циљу доприноса успостављању локалних механизама подршке за економско оснаживање жена из руралних и сиромашних подручја, Општина Ражањ у сарадњи са удружењем „Етно конац“, удружењем „Сунчев зрак“ и Туристичком организацијом општине Ражањ спроводи пројекат Јаке жене.

Општина Ражањ је у партнерству са локалним партнерима поднела предлог пројекта који је одобрен у оквиру прве и друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2, који реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.

Током прве фазе пројекта, која је за циљ имала подршку развоју иновативних решења (мера/услуга/програма) у трајању од четири месеца (јун – октобар 2019. године), јединица локалне самоуправе Ражањ је уз финансијску и менторску подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а у сарадњи са локалним партнерима, прикупила податке и припремила детаљну анализу проблема који жели да реши што је у овом случају било решавање проблема незапослености жена у руралним срединама, са акцентом на жене старије од 45 година и младе жене са недовољним и неодговарајућим образовањем из руралних и сиромашних подручја са територије Ражња.

Након прикупљених података и спроведених консултација са циљном групом и релевантним актерима у заједници, Општина Ражањ се одлучила да пројектом подржи успостављeне женске пољопривредно-социјалне задруге, којa ће омогућити повећање запослености жена из руралних подручја општине Ражањ.

У оквиру друге фазе пројекта, која за циљ има пружање подршке тестирању развијених иновативних решења у трајању од дванаест месеци (јун 2020 – мај 2021. године) регистрована је пољопривредно-социјална задруга „Ражањке“ а кооператкиње су кроз теоријске и практичне радионице оспособљене за управљање и ангажман у новоформираној задрузи, производњу у контролисаним условима, заједнички наступ на тржишту и пласман финалних производа.

Захваљујући разумевању општинске управе, пољопривредно-социјална задруга „Ражањке“ је добила на коришћење објекат некадашњег Дома културе (приградско село Варош), који у основи има површину од 370 м2 и прилагођен је за прераду воћа и поврћа. Општина је овај простор доделила задрузи у виду Де минимис помоћи мале вредности на период од 3 године, а касније ће га давати задрузи на коришћење уз плаћање минималне закупнине.

Воће и поврће које ће се користити у производњи пољопривредних прехрамбених производа задруге „Ражањке“ биће произведени на имањима кооперанткиња, ручно брани и прерађивани кроз технолошки процес применом рецептура које фаворизују здраве производе, без адитива. У својим будућим погонима, кооперанктиње ће поред традицоналних рецептура џемова, правити џем од шљива диет, џем од шљива са шећером, мед са додацима од лековитог биља чији је производни циклус доведен до самог краја и за који су добиле позитивно мишљење од надлежних институција за проверу безбедности хране.

Поред организованог пласмана пољопривредних производа, задругарке су одлучиле да поред прехрамбених производа у својој понуди имају и производ из домена нематеријалног културног наслеђа, тако да ће се поред традиционалних прехрамбених производа, задруга бавити и производњом и продајом црепуља, посуда од глине израђених искључиво ручно по традиционалном рецепту.

Поред продаје црепуља угоститељским објектима или за личну употребу, план је да општина купује сувенир црепуља за потребе протоколарних поклона и пласман на ширем тржишту преко Туристичке организације општине Ражањ, партнера на пројекту.

Поред коопертакиња, оснивачица пољопривредно-социјалне задруге „Ражањке“ теоријским и практичним радионицама присуствовале су и представнице циљне групе које су изразиле заинтересованост да учествују у пројекту током прве фазе пројекта. Учеснице на пројекту су упознате са законским прописима везаним за безбедност хране, производњу у контролисаним условима и рад са опремом за прераду сировина у финални производ као и брендирањем производа.

Вести

Поручите Црепуљу

Уз сваку купљену црепуљу на поклон добијате кецељу, рукавице и кувар